به وبلاگ آموزشی ما خوش آمدید آموزش زبان انگلیسی دوره راهنمایی - تدریس فعال و مشارکتی (روش همیاری یا کارایی تیمی)

یادگیری مشارکتی و تدریس زبان انگلیسی و دیگر کتب( روش کارآیی تیمی )

 

هدف از اجرای این روشها زنده کردن انگیزه تحصیل در دانش آموزان وبالا بردن حس تعاون وتعامل و درک متقابل می باشد.با توجه به عصر اطلاعات و پیشرفت سریع در

 علوم ما هم باید روش تدریس خود را بعداز سالها تغییر دهیم. " یادگیری مشارکتی " یا " آموزش از طریق همیاری " دانش آموزان را در این امر یاری می دهد.

 

به راستی که دلها مثل بدنها خسته می شوند پس نوبرانها و تازه یافته های دانش را برای این دلها بجویید. حضرت علی (ع)

یا به گفته یکی از بزرگان:

 

من معلمی را می پرستم که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه ها را.

 

یادگیری مشارکتی خود شامل 5 روش است که عبارتند از : 1. کارآیی تیمی 2. تدریس اعضای تیم . 3. قضاوت عملکرد . 4. قضاوت طرز تلقی . 5. حل مسأله . از میان این روش ها، دو روش :" کارایی تیمی " و " حل مسأله " را با توجه به مسائل آموزشی ایران ، برای تدریس زبان انگلیسی مناسب تشخیص داده است و از بین این دو ، روش کارایی تیمی را جذاب تر می داند. به همین دلیل روی این روش تأکید و تمرکز دارد.

 

. نکته مهمی که باید متذکر شد ، این است که اولاً برخلاف تصور بعضی همکاران ، در این روش، اقتدار معلم که لازمه کنترل کلاس است ، از بین نمی رود. ثانیاً این روش باید دقیق و کامل اجرا شود ؛ در غیر این صورت، اثر بخش نخواهد بود.

شروع کار:

روش کارایی تیمی

1. مشخص کردن هدف های آموزشی توسط معلم

همکاران می توانند با توجه به موضوع همان درس خودشان متنی بسازند ویا از خود کتاب استفاده کنند. مثلا:متن reading ویا( pattern که می تواند سئوالات گرامری باشد) و ...

فرض کنیم reading کلاس سوم که در مورد بازدید از باغ وحش است. دانش آموزان این قسمت می خوانند و در پایان سعی می کنند به پنج سؤال چهار گزینه ای که بعد از متن می آید ، پاسخ درست بدهند.

2.ازشیابی تشخیصی توسط معلم.

معلم از دانش آموزان دو سؤال می پرسد:چرا به باغ وحش می رویم ؟و چه حیواناتی در باغ وحش زندگی می کنند؟هدف وارد کردن دانش آموزان به موضوع تدریس می باشد.

 این سؤالات توسط دانش آموزان داوطلب پاسخ داده می شود و معلم پاسخ های درست را

 روی تابلو می نویسد.

3.معلم متن درس وسئوالات را با هم به دانش آموزان می دهد.

توجه:حد اقل وقت 20وحد اکثر 45 دقیقه برای یک جلسه کافیست.

4.مطالعه متن به صورت انفرادی توسط دانش آموز. زمان توسط معلم تعیین می شود.

5.دانش آموزان به صورت انفرادی به سئوالات پاسخ می دهند.(با زمان مشخص شده)

6.پاسخنامه ها توسط معلم جمع می شود.

 

7.حا لا نوبت تشکیل گروه ها توسط معلم می باشد.

معلم کلاس را به چند گروه مساوی تقسیم می کند ( حداقل تعداد افراد گروه 2 نفر و حداکثر6نفر می باشد.

باید توجه داشت که ترکیب کلی گروه ها تا حد امکان متجانس باشد. بهترین روش برای کار ، روش قرعه کشی تیم های فوتبال جام جهانی است. یعنی دانش آموزان قوی و ضعیف باید بین تمام گروه ها پخش شوند.

بعد از تعیین گروه ها ، معلم یک نفر از هر گروه را به عنوان رئیس و یک نفر دیگر را به عنوان منشی گروه انتخاب می کند. رئیس گروه وظیفه ایجاد هماهنگی ، رفع نهایی اختلافات ، انجام رأی گیری در موارد اختلاف ، ارتباط با معلم و درگیر کردن همه اعضای گروه خود را با تکلیف داده شده به عهده دارد. منشی رای اکثریت اعضای گروه را می نویسد. توضیح این که اعضای گروه حق دارند برای گروه خود اسم تعیین کنند.

این کار باعث تنوع ، جذابیت وجالب تر شدن رقابت گروه ها می شود ؛ ضمن این که خود اسامی انتخاب شده ممکن است نکات قابل تفسیری داشته باشند. لازم است رؤسا و منشیان گروه ها در جلسات بعد عوض شوند. اسامی مثل گلهاورنگها و............

 

8.همان سئوالات قبلی این بار به صورت تیمی پاسخ می دهند.

9.هر گروه پاسخنامه خود را در وقت تعیین شده کامل کرده و تحویل می دهد.

 

10.دادن پاسخ به سؤالات ( معلم ) و نمره دادن انفرادی ( دانش آموز ) و نمره دادن به پاسخنامه مشترگ گروه ( رئیس گروه ):

معلم پاسخ صحیح سؤالات را ارائه می دهد ، دانش آموزان برگه های انفرادی خود را نمره می دهند و سپس رئیس هر گروه ورقه گروه را تصحیح می کند.

 

11.بعضی همکاران اعتقاد دارند همه اوراق باید توسط معلم تصحیح شود.من خودم موافق این ایده هستم.حتما خودتان اوراق تصحیح کنید. تجربه ثابت کرده بهتر است.

 

12.ثبت نمرات در جدول و تفسیر جدول توسط معلم.

معلم روی تابلو جدولی می کشد.

 

نمرات

 

گروه A

گروه B

 گروه C

 

 

کم ترین نمره اعضای گروه

 

 

 

 

 

 بیشترین نمره اعضای گروه

 

 

 

 

 

 معدل نمرات اعضای گروه

 

 

 

 

 

 نمرات ورقه مشترک گروه

 

 

 

 

 

 نمره موثر بودن یادگیری

 

 

 

 

رتبه گروه

 

 

 

 

 

نکته 1: به جای A،B و... اسامی انتخاب شده توسط گروه ها را می نویسیم

نکته 2: نمره مؤثر بودن یادگیری را با کم کردن نمره مشترک گروه از معدل نمرات اعضای گروه بدست می آید.رتبه بندی گروه ها بر اساس همین نمره است (نمره موثر بودن..)

نکته 4: چنانچه معدل نمرات اعضای گروه از نمره ورقه مشترک گروه بیش تر باشد ، نشان دهنده این است که اعضای گروه مورد نظر همکاری مناسبی با هم نداشته اند. در این حالت نمره مؤثر بودن یادگیری منفی خواهد بود.

توجه: . بنابر این در گروه بندی ها باید دقت زیادی اعمال کرد و در این زمینه شناخت معلم از دانش آموزان بسیار مؤثر است.باید نمره مشترک گروه از معدل نمرات اعضای گروه بیشتر باشد.

 

فرض کنیم سه گروه پنج نفره داشته ایم که حاصل کار آن ها به قرار زیر است :

گروه اول :زاگرس

نمرات انفرادی گروه:15-17-17-19-20

نمره ورقه مشترک گروه:18

گروه دوم:دماوند

نمرات انفرادی گروه:12-16-16-20-20

نمره ورقه مشترک گروه:15

گروه سوم:الوند

نمرات انفرادی گروه:18-18-19-20-20

 نمره ورقه مشترک گروه:20

حال نمرات در جدول وارد می کنیم.

 

نمرات

 

گروه زرگرس

گروه دماوند

 گروه الوند

 

 

کم ترین نمره اعضای گروه

 ۱۵

 ۱۲

 ۱۸

 

 

 بیشترین نمره اعضای گروه

 ۲۰

 ۲۰

 ۲۰

 

 

 معدل نمرات اعضای گروه

 ۲/۱۶

 ۸/۱۶

 ۱۹

 

 

 نمرات ورقه مشترک گروه

 ۱۸

 ۱۵

 ۲۰

 

 

 نمره موثر بودن یادگیری

 ۸/۱+

 ۸/۱-

 ۱+

 

رتبه گروه

 

 اول

 سوم

 دوم

 

 

الف :رتبه بندی گروه ها بر اساس میزان مؤثر بودن یادگیری تعیین می شود. در این کلاس اعضای گروه زاگرس کار گروهی بهتری داشته اند ؛ به طوری که معدل نمرات اعضا از نمره ورقه مشترک گروه پائین تر است و این نشانه اثر بخشی کار تیمی است ، بنابر این رتبه اول را دارند.

ب: معدل نمرات اعضای گروه الوند (19) از همه بیش تر است ، اما حاصل کار گروهی پائین است و رتبه دوم را کسب کرده اند. همان طور که از کم ترین و بیش ترین نمره اعضای گروه (18 و 20)

می توان فهمید ، آن ها تقریباً همگی قوی بوده اند که این البته اشکال مهمی است.

ج: نمره مؤثر بودن یادگیری گروه دماوند منفی شده است و نشان می دهد که کار انفرادی اعضای این گروه از کار گروهی آن ها قوی تر بوده است . این ضعف در کار گروهی ممکن است به دلیل عدم توانایی سر گروه در سازماندهی افراد ، تسلط یک یا دو نفر بر کل اعضای گروه و یا عدم بحث و همفکری اعضا باشد و این هم اشکال مهمی است.

 13.ارزشیابی پایانی توسط معلم و پاسخ دادن انفرادی دانش آموزان در این مرحله

معلم ، گروه ها را منحل می کند و سپس بر اساس متن قبلی سؤالات دیگری و متفاوت ازسئوالات قبلی در اختیار تک تک دانش آموزان قرار می دهد و بعد از زمان تعیین شده ورقه ها را می گیرد.

فقط این نمره می توان در دفتر کلاسی ثبت کرد چرا که دانش آموزان به خوبی مورد سنجش

قرار می گیرند.

14. باز خورد (معلم)

معلم در اولین فرصت ممکن باید نمرات آزمون پایانی را به دانش آموزان اعلام کند. از آن جا که دانش آموزان بعد از هر گونه آزمونی مشتاق و حتی نگران نمره خود هستند ، اگر کلید آزمون ها فوراً به آن ها داده شود و نمرات هم سریعاً اعلام شود ، در یادگیری آن ها بسیار مؤثر است.

باید به خاطر داشت که خود برگزاری آزمون ها ، نوعی آموزش هستند و برگزاری آزمون های منظم و ارزشیابی تدریجی هم از این منظر قابل توجیه هستند.

ج ) چند نکته مهم

درستی این روش به همکاری دانش آموزان و وجود اعتماد بین معلم و دانش آموزان بستگی دارد. البته ارزشیابی پایانی که باید ملاک اصلی نمره دادن به دانش آموزان باشد، به صورت انفرادی و زیر نظر کامل معلم انجام می شود. بهتر است معلم نمره ورقه مشترک گروه را هم برای اعضای گروه یادداشت کند. اما در نمره کارنامه دانش آموزان ، اهمیت کم تری برای آن قائل شود.

توصیه می شود معلمان همه رشته ها ، روش مطالعه " SQ4R" را به دانش آموزان بیاموزند. این روش از بخش های زیر تشکیل می شود : "Survey " ( مطالعه عمیق ) ، " Question" ( ارائه سؤال ) ، "Review" ( مرور محتوای درسی ) ، " Respond" ( پاسخ به سؤالات ) ، " Repetition" ( تکرار نکات اصلی ) و " Write the Summary" ( نوشتن خلاصه مطلب ).

 

همان طور که ذکر شد، در روش آموزش از طریق همیاری ، هرچند به دانش آموزان نقش زیادی واگذار شده است ، اما هنوز هم معلم نقش کلیدی و مهمی دارد. یکی از ایرادات مهمی که ممکن است بعضی از همکاران به این روش وارد بدانند ، کمبود وقت است . پاسخ این است که در مدرسه هایی مانند مدرسه های نمونه دولتی و... عادی  با موفقیت ما تجربه

کرده ایم در مدارس عادی ماهی یک بار قابل اجرا می باشد.

 

شاد باشید وشاد تدریس کنید تا دنیا به روی شما بخندد.

همه این مطالب حاصل تلاش و مطالعه کتابهای مختلف و جستجوی ما در اینترنت در یک سال بوده است.امیدوارم مورد قبول و استفاده همکاران قرار گیرد.

 

اگر همکاران پیشنهاد ویا انتقادی دارند با دل و جان پذیرایم.

گرد آوری:حسن صداقت (سر گروه زبان دوره راهنمایی شهرستان دشتی از استان بوشهر)

برداشت مطلب فقط با ذکر منبع.با تشکر

www.sedaghat50.blogfa.com   

    GOOD LUCK.

 

+ نوشته شده توسط حسن صداقت در یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۸ و ساعت 20:39 |